bí kíp huấn luyện dạy chó nhảy theo nhạc

Hướng dẫn dạy chó nhảy theo nhạc

Bước 3: Có thể đặt lệnh “Nhảy” kết hợp với ký hiệu tay bằng cách búng tay “tách” 1 cái. Chúng ta có thể áp